Komisje

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/147/19
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 26 czerwca 2019 r.
 

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
na II półrocze 2019 roku1. Kontrola działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim – wybrane zagadnienia.
2. Kontrola gospodarowania środkami budżetowymi w Straży Miejskiej za 2018 rok.
3. Kontrola działalności Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim – wybrane zagadnienia.
4. Kontrola funkcjonowania Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.