Komisje

Załącznik Nr 1 
                                                                                                                     do Uchwały Nr III/38/18
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
                                                                                              z dnia 19 grudnia 2018 roku 

 
 
 
                                                                      
                         

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
                     na I półrocze 2019 roku 
                        

 
 
 
 
 
1. Kontrola działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim – wybrane zagadnienia.
2. Kontrola działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim – wybrane zagadnienia.
3. Kontrola działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim – wybrane zagadnienia.
4. Kontrola gospodarowania środkami budżetowymi w Straży Miejskiej za 2018 rok.