Komisje

  Załącznik Nr 7
  do Uchwały Nr III/38/18
  Rady Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego
                                                                                                   z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan pracy
Komisji  Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na I półrocze 2019 r.

 

STYCZEŃ

1. Prezentacja wyników badań marketingowych piotrkowskiej komunikacji miejskiej z 2018 roku.
2. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług piotrkowskiej komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.
3. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2028.
4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5. Zmiany w budżecie Miasta na 2019 rok.
 
LUTY

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Zmiany w budżecie Miasta na 2019 rok.
 
MARZEC

1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Zmiany w budżecie Miasta na 2019 rok.
3. Sprawozdanie z realizacji programu rozwoju pn. „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020” za 2018 rok.
 
KWIECIEŃ

1. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w II półroczu 2018 roku.
2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
3. Zmiany w budżecie Miasta na 2019 r.
 
MAJ

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 r.
2. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
3. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Zmiany budżetu Miasta na 2019 rok.
 
CZERWIEC

1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Zmiany budżetu Miasta na 2019 rok.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2019 roku.
 
Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.