ZAWIADOMIENIE KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPRAW MIESZKANIOWYCH (28.11.2019)

Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych odbędzie się 28 listopada (czwartek) 2019 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1 (parter).

I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
1) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2036;
2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok w następujących działach:
- 600 – Transport i Łączność,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- 710 – Działalność usługowa,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
3) Rozpatrzenie odwołań mieszkańców dot. listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych lub socjalnych oraz osób wykreślonych z listy;
4) Korespondencja kierowana do Komisji;
5) Sprawy różne.
< POWRÓT