ZAWIADOMIENIE KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPRAW MIESZKANIOWYCH (22.11.2019)

Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych odbędzie się 22 listopada (piątek) 2019 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1 (parter).
I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
1) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych w dniu 24 października 2019 roku.;
2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 rok;
4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego do Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;
5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim;
6) Korespondencja kierowana do Komisji;
7) Sprawy różne.
< POWRÓT