ZAWIADOMIENIE KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPRAW MIESZKANIOWYCH (19.09.2019)

Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych odbędzie się 19 września (czwartek) 2019 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1 (parter).I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

1) Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych oraz Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 24 czerwca 2019 roku;
2) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych w dniu 22 sierpnia 2019 roku.;
3) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 roku;
4) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 roku w następujących działach:
a) 600 – Transport i Łączność,
b) 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
c) 710 – Działalność usługowa,
d) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
6) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 rok;
7) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej i ul. Rolniczej;
8) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej;
9) Korespondencja kierowana do Komisji;
10) Sprawy różne.
< POWRÓT