Komisje

  1. Błaszczyński Marian
  2. Czajka Rafał - Przewodniczący Komisji
  3. Czarczyk Michał
  4. Czyżyński Konrad - Wiceprzewodniczący Komisji
  5. Janik Łukasz
  6. Olejnik Wiesława
  7. Pęcina Bogumił
  8. Więcławska Sylwia