Komisje

  1. Błaszczyński Marian
  2. Czajka Rafał - Przewodniczący Komisji
  3. Czyżyński Konrad - Wiceprzewodniczący Komisji
  4. Janik Łukasz
  5. Masiarek Piotr
  6. Olejnik Wiesława
  7. Pęcina Bogumił
  8. Więcławska Sylwia