Posiedzenie Komisji Kultury i Kultury Fizycznej (23.01.2019)

Posiedzenie Komisji Kultury i Kultury Fizycznej odbędzie się
23.01.2019 r. (środa) 2019 r. o godz. 14:00
w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10, sala nr 109, I piętro.
I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 5 grudnia 2018 r.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 12 grudnia 2018 r.
  3. Najważniejsze imprezy organizowane w instytucjach kultury i OSiR w I półroczu 2019 roku.
  4. Propozycje dla dzieci spędzających ferie zimowe w Piotrkowie Trybunalskim (instytucje kultury i OSiR).
  5. Korespondencja kierowana do Komisji.
  6. Sprawy różne.
< POWRÓT