POSIEDZENIE KOMISJI KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ (20.02.2019)

Posiedzenie Komisji Kultury i Kultury Fizycznej odbędzie się
20.02.2019 r. (środa) 2019 r. o godz. 14:30
w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10, sala nr 109, I piętro.I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 23 stycznia 2019 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
3. Informacja pn. „Scena Regionalna Teatru im. Stefana Jaracza i co dalej?” – informacja ustna.
4. Korespondencja kierowana do Komisji.
5. Sprawy różne.
< POWRÓT