Posiedzenie Komisji Kultury i Kultury Fizycznej (12.12.2018)

Posiedzenie Komisji Kultury i Kultury Fizycznej odbędzie się
12.12.2018 r. (środa) 2018 r. o godz. 14:00
w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10, sala nr 109, I piętro.
Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
  1. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie od 24 stycznia 2018 roku do 27 czerwca 2018 r. według stanu na dzień 30 września 2018 roku (wersja elektroniczna, wersja papierowa do wglądu w Biurze Rady).
  2. Opracowanie planu pracy Komisji Kultury i Kultury Fizycznej na I półrocze 2019 roku.
  3. Korespondencja kierowana do Komisji;
  4. Sprawy różne.
< POWRÓT