Posiedzenie Komisji Kultury i Kultury Fizycznej (05.12.2018)

Posiedzenie Komisji Kultury i Kultury Fizycznej odbędzie się
05.12.2018 r. (środa) 2018 r. o godz. 14:00
w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10, sala nr 109, I piętro.Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie Regulaminu Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego kadencji 2018-2023.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-2036.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 rok w następujących działach:
a) Dział 630 – Turystyka,
b) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
c) Dział 926 – Kultura fizyczna.
4. Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji;
5. Sprawy różne
< POWRÓT