KOMISJA KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ (22.10.2019)

Posiedzenie Komisji Kultury i Kultury Fizycznej odbędzie się 22 października 2019 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10 Sala nr 109 (I piętro).

I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 19 września 2019 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/154/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, Rynek Trybunalski 2 oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim).
5. Korespondencja kierowana do Komisji.
6. Sprawy różne.

II część posiedzenia – część wyjazdowa - wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim po przeprowadzce do Mediateki.
< POWRÓT