KOMISJA KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ (21.01.2020)

Posiedzenie Komisji Kultury i Kultury Fizycznej odbędzie się 21 stycznia 2020 r. (wtorek) o godzinie 16:30 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10 Sala nr 109 (I piętro).I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 19 października 2019 r.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 3 grudnia 2019 r.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 10 grudnia 2019 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
5. Funkcjonowanie szkółek sportowych (piłkarskich, piłki ręcznej, pływackiej, tenisowych, siatkarskich).
6. Oferta instytucji kultury i OSiR na ferie zimowe.
7. Korespondencja kierowana do Komisji.
8. Sprawy różne.
< POWRÓT