KOMISJA KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ (19.09.2019)

Posiedzenie Komisji Kultury i Kultury Fizycznej odbędzie się 19 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 15:45 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10 Sala nr 109 (I piętro).I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Kultury Fizycznej w dniu 21 sierpnia 2019 r.
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 roku.
3. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 roku w następujących działach:
a) Dział 630 – Turystyka,
b) Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
c) Dział 926 - kultura fizyczna.
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
5. Korespondencja kierowana do Komisji.
6. Sprawy różne.

II część posiedzenia – część wyjazdowa - Wizyta w Muzeum w Polichnie (zwiedzanie wystaw).
< POWRÓT