KOMISJA KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ (03.12.2019)

Posiedzenie Komisji Kultury i Kultury Fizycznej odbędzie się 3 grudnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10 Sala nr 109 (I piętro).
I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2036.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2020 rok w następujących działach:
a) Dział 630 – Turystyka,
b) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
c) Dział 926 – Kultura fizyczna.
3. Korespondencja kierowana do Komisji.
4. Sprawy różne.
< POWRÓT