POSIEDZENIE KOMISJI DS. RODZINY, ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (21.08.2019)

Posiedzenie Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 21 sierpnia 2019 roku (środa) o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10, sala nr 109, (I piętro).
 
 
I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia

1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych z dnia 18 czerwca 2019 roku.
2.Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych, Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego, Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Planowania z dnia 8 lipca 2019 roku. 
3.Korespondencja kierowana do Komisji.
4.Sprawy różne.                    
                                                                 
< POWRÓT