POSIEDZENIE KOMISJI DS. RODZINY, ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (21.01.2020)

Posiedzenie Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 21 stycznia 2020 roku (wtorek) o godzinie 15:30 w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10, sala nr 1, (parter)I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych z dnia 19 listopada 2019 r.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych z dnia 03 grudnia 2019 r.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych z dnia 10 grudnia 2019 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku.
5. Przedstawienie problemów dotyczących wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
6. Korespondencja kierowana do Komisji.
7. Sprawy różne.
< POWRÓT