POSIEDZENIE KOMISJI DS. RODZINY, ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (20.09.2019)

Posiedzenie Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 20 września 2019 roku (piątek) o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10, sala nr 109, (I piętro).I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych z dnia 21 sierpnia 2019 r.
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 roku.
3. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 roku w następujących działach:
a) Dział 851 – Ochrona Zdrowia,
b) Dział 852 – Pomoc Społeczna,
c) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
d) Dział 855 – Rodzina.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr VIII/116/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
5. Korespondencja kierowana do Komisji.
6. Sprawy różne.

II część posiedzenia – część wyjazdowa - Wizyta w Domu Dziecka
< POWRÓT