POSIEDZENIE KOMISJI DS. RODZINY, ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (10.12.2019)

Posiedzenie Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 10 grudnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10, sala nr 109, (I piętro)I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia
1. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2019 roku - materiał w wersji elektronicznej, wersja papierowa do wglądu w Biurze Rady Miasta.
2. Opracowanie planu Pracy Komisji na I półrocze 2020 r.
3. Korespondencja kierowana do Komisji.
4. Sprawy różne.
< POWRÓT