KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (27.01.2020)

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 14.10 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1 (parter).
I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji:
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
1) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 25 listopada 2019 roku;
2) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 9 grudnia 2019 roku;
3) Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych w dniu 16 grudnia 2019 roku;
4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok;
6) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
7) Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji;.
8) Sprawy różne.
< POWRÓT