KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (26.05.2020) W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 26 maja 2020 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w trybie korespondencyjnym.

I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania z dnia 14 maja 2020 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok;
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok;
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego - ul. Ronalda Reagana i ul. Ronalda Reagana;
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana.
< POWRÓT