Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 8:30 - w trybie korespondencyjnym.
KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (25.08.2020) W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 25 sierpnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 8:30 w trybie korespondencyjnym.
KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (14.07.2020) W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 14 lipca 2020 r. (wtorek) o godzinie 8:30 w trybie korespondencyjnym.
KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (23.06.2020) W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godzinie 9:30 w trybie korespondencyjnym.
KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (26.05.2020) W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 26 maja 2020 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w trybie korespondencyjnym.
KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (14.05.2020) W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 14 maja 2020 r. (czwartek) o godzinie 12:00 w trybie korespondencyjnym.
KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (28.04.2020) W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w trybie korespondencyjnym.
KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA (18.03.2020)
Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Oświaty i Nauki, Komisji Kultury i Kultury Fizycznej, Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych, Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się w dniu: 18 marca 2020 r. (środa) o godzinie 15.00