Komisje

                                                                                                          Załącznik Nr 1
                                                                                                          do Uchwały Nr LVI/723/18
                                                                                                          Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
                                                                                                          z dnia 27 czerwca 2018 roku 
 
 
 
                                                                                            

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
                      na II półrocze 2018 roku    
                     
 

 
  

  1. Kontrola Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w zakresie wykorzystania środków publicznych i sposobu zarządzania nieruchomościami miejskimi.
  2. Kontrola jednostek pomocniczych Miasta.