Komisje

Plan Pracy
Komisji Oświaty i Nauki
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na I półrocze 2016 roku

 


Styczeń
  1. Przedszkole Samorządowe nr 26 – posiedzenie wyjazdowe w związku z zakończonym remontem.
 
Luty
  1. Informacja o średnim wynagrodzeniu nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2015 r.
  2. Przemoc w szkołach; praca z dzieckiem trudnym.

Marzec
  1. Nauczanie indywidualne – zasady przyznawania; koszty. Spotkanie z Dyrektorem Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Piotrkowie Trybunalskim.
 
Kwiecień
  1. Analiza i ewentualne konsekwencje dla funkcjonowania oświaty w Piotrkowie Trybunalskim w kontekście zmian w Ustawie o Systemie Oświaty.
 
Maj
  1. Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok w działach dotyczących działalności Komisji.
  2. Współpraca jednostek oświatowych z OSiR w kontekście  promowania zdrowego stylu życia.

Czerwiec
  1. Informacja na temat planu prac remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych  w latach 2015/2016.
  2. Informacja na temat przygotowań placówek oświatowych do wakacji.
  3. Plan Pracy Komisji na II półrocze 2016 r.


Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji Oświaty i Nauki