Dyżury Radnych

Do Rady Miasta należą sprawy przekazane do właściwości rad miast i rad miast na prawach powiatu przez odpowiednie ustawy, w tym zwłaszcza przez art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 12 oraz art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Poniżej znajdują się załączniki:
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.)
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 1890.)