Dyżury Radnych

Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Uchwała nr XXVIII/386/16 z dnia 30.11.2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 
 
Uchwała XXXVII/475/17 z dnia 29.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego


Uchwała Nr LIX/743/18 z dnia 29.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Tekst ujednolicony Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (tekst ma charakter pomocniczy, nie stanowi źródła prawa)